Giường y tế nâng đầu

1,650,000 

Toàn bộ bằng inox, chân tĩnh có thể

nâng hạ đầu giường. Vạc inox

10x40x0,6mm, thanh đỡ vạc inox

25x25x 0,8 mm, chân ống inox

Ø32mm dày 1 mm, thành giường inox hộp 30x60x 0,8 mm, song đầu gường inox pi 16mm dày 0,8 mm.

CÔNG TY TNHH SX TM INOX NỘI THẤT GIA ĐỊNH
Gia công giá tốt nhất